Kontakt na předsedu oddílu Ohlásit chybu - kontakt na webmastera Deutsche Version English version

KT Noha Bučovice, domovská stránka

-> Zápisky z akcí

-> -> 75 let OKČT Bučovice v roce 2008

Datum vytvoření

16. 4. 2009, 13:46:00

Období článku

16. 6. 2008

Rubrika

Zápisky z akcí

75 let OKČT Bučovice v roce 2008

Začátky organizované turistiky v Bučovicích lze však klást již do počátku 20. století. V roce 1905 zde vycházel turistický časopis a o pět let později byl bučovický klub "Noha" členem organizace Klubu českých turistů Brno (KČT)..Jeho zakladateli se stali především profesoři gymnázia František Neuwirth, Ing. Josef Kos a František Srp, František Frantál, ředitel měšťanské školy, ale také někteří studenti a obchodníci.

Výroční schůze bučovických turistů v lednu 2003 rozhodla o používání názvu Noha i v současnosti.

V roce 1933 byl založen odbor turistiky KČST (Klubu československých turistů). V roce 1937 měl 165 členů; z nich bylo 45 mladých lidí. Ve třicátých letech prováděl značení na 200 km turistických cest profesor gymnázia Josef Kos se svými studenty. Zavedl i místní značky bílé barvy, které měly tvar ležatého křížku (obdoba "krát" z počtů - pan profesor vyučoval matematiku). Pravá dolní nožka byla malinko prodloužená - pan profesor značce říkal letadýlko. To proto, že turisty zval do nadoblačných výši k absolvování, jak on říkal, vrškové túry "Vrchy Ždánskými". Mimo jiné i na nejvyšší vrchol tehdy zvaný "U Jezírka", dnes "U Slepice". Značení turistických cest (200 km) prováděl s několika studenty profesor Josef Kos. Z pozvánky na 13. valnou hromadu odboru KČT, která se konala 11. března 1945 u Rozsůlků je zřejmé, že předsedou byl František Frantál a jednatelem Josef Kos. V padesátých letech stanul v čele odboru turistiky v rámci Sokola a pak i ČSTV Josef Korčián, v šedesátých letech se k němu přidal Ing. Jan Hykrda. Od roku 1972 let vedl oddíl turistiky TJ nejprve Gusta Kratochvíl (přešli do něj bývalí skauti) a po něm od konce 80. let Ing. Jaroslav Mlejnek.

Po roce 1989 byla obnovena činnost KČT - odbor v jeho rámci zůstal i členem TJ ČSTV Bučovice.

Bučovičtí turisté pořádají každoročně 4 turistické pochody: v únoru Pochod Dlouhého, Širokého a Bystrozrakého, v dubnu Předmájový večerní výšlap, v září Bučovickou 50 (v roce 2008 již 40. ročník), v listopadu Vřesovickou 100.

Mezi zdatné členy patří Jiří Adámek, který má na svém kontě účast nejen na desítkách 100km pochodů, ale zejména na jednom z ročníků akce "Zemí krásnou, zemí milovanou". V roce 1988 nachodil během tří týdnů na trase od Čierné n. Tisou do Hranic u Aše 1021 km. Získal i několik titulů "Železného muže" absolvováním tří disciplín během 24 hodin - maratónu, plavání v délce např. 3,6 km a 100 km jízdy na kole.

Některé akce uspořádané bučovickými turisty od roku 1973: 1973 plavba na kanoích z Přerova do Hodonína, v létě zájezd do Roháčů, 1974 zájezd do Východních Čech, v létě Tatry, v roce 1975 organizace okresního srazu turistů u Jitřenky (190 osob), zájezd do středních Čech (Karlštejn, Křivoklát.), v létě do Slovenského ráje, 1976 - zájezd na jižní Moravu a západní Slovensko v létě Tatry (16 účastníků vystoupilo ze na Gerl. štít), 1977 - severní Čechy a NDR, v létě Krkonoše, 1978 lyžování v Jasné, v květnu Slovensko (Jánošikovy diery) v létě Tatry (Gerlach, Lomnický štít), 1979 zájezd do Polska, v létě Šumava (Povydří, Kvilda), 1980 zájezd Adršpašské skály, 1981 - v zimě zájezd do Krkonoš, letní sraz turistů v Teplicích n. Metují, v létě V. Tatry (Rysy, Polský hrebeň) 1982 - v zimě týden Krkonoše, v květnu Beskydy (Lysá hora), v létě pohoří Rila v Bulharsku (Musala) 1983 - zájezd do NDR, 1984 - Praha, v létě N. Tatry a Roháče, 1985 - Bulharsko (Rila - Majlovica, Musala), 1986 - v zimě Krkonoše, přechod Velké Fatry, 1987 - přechod Stražovských vrchů (160 km), Nízké Tatry, 1988 - v květnu Vrátná dolina, v roce 1988 bulharské a rumunské hory (Fagaraš, Vichren), 1991 - Javořina na lyžích, 1993 - Valašsko (Pustevny), Ždárské vrchy (Devět skal), 1994 - v květnu Údolím Moravice, v září Pálava, 1995 - v květnu Železné hory, v září Podyjí , v roce 1996 Beskydy na lyžích, květen Adršpach, v létě Šumavu (Povydří), v září Orlické hory (Šerlich), v říjnu Vodopády Bílé Opavy, 1997 v květnu Kralický Sněžník, v srpnu Krkonoše, v září Česká Kanada, 1998 - v květnu Křivoklátsko, v létě Šumava (Plechý), v září Beskydy (Lysá hora), 1999 - v květnu vých. Čechy (Budislav, Čeřínek) v létě severní Čechy, na podzim Podyjí na kolech, v roce 2000 - v květnu okolí Prahy, v létě V. Tatry (Rysy z Polska), na podzim cykloturistika Host. vrchy, v roce 2001 - v květnu Vršatec, v létě Záp. Čechy (Klínovec, lázně), na podzim cykloturistika Budislav, v roce 2002 v květnu Orl. hory, v létě Roháče (Baníkov; Červené vrchy); na podzim Lednicko-valtický areál na kolech. V roce 2003 v květnu Jeseníky (Vidnava), v červenci Malá a V. Fatra, Žel. hory. V roce 2004 v květnu Adršpach a Hejšovina, v červenci Šumava na kolech a v září Osvětim. V roce 2005 v květnu na Valašsko (Bumbálka, Třeštík, Portáš), v červnu Praděd, v létě Labské pískovce, v září Medvědí soutěska. V květnu 2006 Třeboňsko na kolech, v červnu Orlí hnízdo, v červenci Krkonoše a v září Kopřivnicko. V roce 2007 v květnu Žďársko na kolech, v červnu údolí Wachau na kolech, v červenci Nízké Tatry (Chopok, Kozí hřbety) a v září Jeseníky (Šerák, Paprsek).

Mládež vedl přes dvacet let od roku 1973 ing. Jaroslav Mlejnek. Po určitém útlumu byla koncem 90. let činnost turistického oddílu mládeže obnovena a to především zásluhou ing. Tomáše Habarty, ing. Ladislava Plška a Karla Pogštefla ml. Ti se také angažují v organizování Dětských dnů v městě Bučovice a dalších akcí pro mládež. Od roku 1973 pořádají bučovičtí turisté pravidelné dětské tábory: na Skřípině u řeky Oslavy (1975 - 1978), u rybníka nedaleko Šumné (1973 - 1974 a 1979 - 1982) a od roku 1983 na své základně ve Vřesovicích na okrese Hodonín. Turistická základna TJ Bučovice se nachází nedaleko rybníka v krásném prostředí Chřibů. Byla postavena v roce 1983. Několik členů se zapojilo do turistického značení (v osmdesátých letech Svatopluk Řehůřek, v současnosti jsou to zejména Svatopluk Gamba a Lenka Sedláčková).

Ing. Jaroslav Mlejnek

© 2002—2024
web je generován aplikací OGMIAS, poslední aktualizace obsahu stránky 2. 8. 2017, 21:23:06
Volba pro město Bučovice