Kontakt na předsedu oddílu Ohlásit chybu - kontakt na webmastera Deutsche Version English version

KT Noha Bučovice, domovská stránka

-> Propozice 2022

-> -> První jarní výšlap

Dne 26. 3. 2006 pořádáme Autobusový zájezd

První jarní výšlap

(50. ročník)

Místo konání

Boskovice

Odjezd

autobusem v 07:45 h od motelu Arkáda v Bučovicích

Návrat

do 17:30 h

Cena

Kč 100,- (zahrnuje dopravu autobusem)

Přihlášky

ihned, cenu zájezdu zaplatit do 18. 3. 2006 (po dohodě lze úhradu provést i v autobuse)

Program

regionálního zahájení jarní turistické sezóny:

- slavnostní zahájení jarní turistické sezóny v 09:30 h na boskovickém hradě

- prodej odznaků (placek) k prvnímu jarnímu výšlapu a odznaku Jarní kilometry

- občerstvení

Pěší vycházky

ŽĎÁRNÁ – OBORA – m tz - SKELNÁ HUŤ – TŘI KRÁTKÝ - U SKAL – SKALKY – SUCHÝ – z tz - ŽĎÁRNÁ (13 km)

Od statku Oborský dvůr se vydáme cca 60 m po hrázi rybníka a po modré značce projedeme 2kilometrový úsek pěkným údo-lím meandrujícího potoka Luhy. Osada Skelná Huť má zachovalou urbanistickou dispozici volně roztroušených hospodář-ských stavení. Modrá značka nás zavede k romantickému rybníčku Tři krátký. Po zvolném stoupání se dostaneme do přírodní rezervace Skály, která chrání přirozené bučiny s typickým bylinným podrostem. Vrchol Skály (724 m) je vpravo nad námi. Modře značenou cestou pokračujeme přes výrazné rozcestí a pak ještě asi 500 m na nejvyšší vrchol Drahanské vrchoviny – Skalky (735 m n. m.), kde se tyčí nové postavená železobetonová věž meterologického radaru. Vrátíme se zpátky k rozcestí a z něj vpravo (na JZ) příčnou lesní silničkou, která nás stálým mírným klesáním, bez značení, dovede až k chatám na okraji le-sa. Dáme se šikmo vpravo mezi chatami a poté silničkou dolů do Suchého – středisko letní rekreace s autokempem, po zelené značce do obce Žďárný – je zde bývalý lovecký zámeček rodu Ditrichštejnů.

2. varianta – ze Skalek pokračovat po modré přes Pavlov a Pavlovský dvůr až do Horního Štěpánova.

Poznámka

program zájezdu může být upraven (např. při špatném počasí či po vzájemné dohodě účastníků)

Upozornění

Úhradu lze provést v hotovosti nebo na účet TJ u ČSOB, PS č. ú. 154 293 192/0300. Var. symbol: Dvě osmičky a rok a měsíc narození, např. 887604 (plátce je narozen v dubnu roku 1976)

Kontakt na pořadatele

Ing. Jaroslav Mlejnek

Adresa: 685 01, Bučovice, Slovenská 521

E-mail: ktnohabucovice(at)seznam.cz

GSM: +420 603 960 061

© 2002—2022
web je generován aplikací OGMIAS, poslední aktualizace obsahu stránky 19. 2. 2020, 19:58:35
Volba pro město Bučovice