Kontakt na předsedu oddílu Ohlásit chybu - kontakt na webmastera Deutsche Version English version

KT Noha Bučovice, domovská stránka

-> Propozice 2024

-> -> Bučovická 50

Dne 17. 9. 2022 pořádáme Dálkový pochod

Bučovická 50

(54. ročník)

Start

6.30–9.30 h Bistro U Draka, autobusové nádraží Bučovice

8.00–12.00 h DDM Bučovice, Vyškovská ulice

Cíl

DDM Bučovice do 19.00 h

Trasy pro pěší

5, 11, 15, 18, 20, 23, 28, 50 km

Cyklotrasy

20, 24, 37, 50, 68, 85, 100 km

Poznámka

DDM Bučovice na kontrole u černčínské hájenky zajistí od 9 do 13 h oheň k opékání přinesených špekáčků a program pro nejmenší děti.

Startovné

děti do 6 let zdarma

děti od 7 do 10 let 10 Kč

ostatní 30 Kč

na startu plánek, v cíli diplom a upomínkový předmět, pro přihlášené guláš

Různé

Pochod se koná za každého počasí.

Na startu obdržíte plánek tras s popisem.

Každý účastník jde (jede na kole) na vlastní nebezpečí. Doporučujeme lékařskou prohlídku.

Ubytování neposkytujeme.

Na silnicích dodržujte vyhlášku o silničním provozu, zvláště

při přecházení E50 a při použití kola (doporučujeme přilbu).

Při použití kola dbejte zvýšené opatrnosti při sjíždění úseků z kopce a upozorňujte pěší zvukovým signálem.

Děti do 12 let pouze s doprovodem dospělého.

Pohyb účastníků pochodu v lese a na lesních cestách je konán na vlastní nebezpečí. Lesy ČR upozorňují na zvýšené riziko pádu stromů, větví narušených přírodními vlivy, na možnost střetu s vozidly, lesní technikou na lesních cestách a ostatními návštěvníky lesa (cyklisté, in-line bruslaři apod.). K místu provádění těžby stromů nebo jiné mechanizované činnosti není dovoleno se přibližovat ne méně než 50 m, k místu nakládání dřeva na automobily pak ne méně než 20 m.

Popis tras

PĚŠÍ TRASY

5 km – Pohádková trasa pro děti – u Černčínské hájenky hry, soutěže a opékání špekáčků – Bučovice – m tz Černčín – ž tz Černčínská hájenka – DDM Bučovice, Vyškovská ulice.

10 km – Bučovice – m tz Černčín – ž tz Černčínská hájenka – ž tz u Nevojic – Vícemilice – DDM Bučovice,

15 km – Bučovice – m tz Černčín – ž tz Černčínská hájenka – ž tz Nevojice – ž tz dětský tábor Jitřenka – po cyklotrase 5097 – Kloboučky čv tz – ČD Bučovice – DDM BUČOVICE.

18 km – Bučovice – čv tz Kloboučky – Červený kříž – Radlovec – U Zlatého jelena – z tz U dubu – z tz Marefy – DDM BUČOVICE.

20 km – Bučovice – m tz Černčín – ž tz Černč. hájenka – ž tz Nevojice – Letošov – z tz U Kříže – Jitřenka – Kloboučky čv tz – DDM BUČOVICE.

28 km – Bučovice – čv tz Kloboučky – Jitřenka – ž tz – Nevojice – Letošov– z tz – U Kříže – čv tz – U Slepice – Červený kříž – Radlovec – Prostřední vrch – čv tz Kloboučky – Vícemilice – DDM BUČOVICE.

50 km Bučovice – čv tz Kloboučky – po cyklotrase 5097 – Jitřenka – ž tz – Nevojice – Letošov – z tz U Kříže – čv tz – Vlčí jáma m tz Lovčice – m tz Červený kříž – Radlovec – Zlatý jelen – Jalový dvůr – Křižanovice – 5097 Marefy – DDM BUČOVICE

CYKLOTRASY

20 km – Bučovice – 5097 Marefy – Křižanovice směr Rašovice – 5098 a 507 Jalový dvůr a zpět.

20 km – Bučovice – 5097 Kloboučky – Jitřenka – U Kříže – 473 U Slepice – Červený kříž – Kloboučky – Bučovice.

37 km – Bučovice – 5097 Marefy – 5097 Křižanovice – směr Rašovice 5098 a 507 Jalový dvůr – 507 Křižovatka tz – 473 U Hvězdy 5100 a m tz ryb. Horáček – 5100 a 5099 – Kobeřice – 5099 Nížkovice – 507 a 5098 Heršpice – 5098 a 5097 Křižanovice 5097 – Marefy – DDM Bučovice

50 km – Bučovice – 5097 Kloboučky – Jitřenka – U Kříže – 473 Haluzická hájenka–dětský tábor – žst. Jestřabice–Haluzice – Vlčí jáma – U Kříže – U Slepice – Červený kříž – U Zlatého jelena – Křižovatka tz – 507 Jalový dvůr – 5098 Křižanovice – 5097 – Marefy – Bučovice.

68 km – Bučovice – 5097 Kloboučky – Jitřenka – U Kříže – žst. Jestřabice–Haluzice – Vlčí jáma – U Kříže – 473 U Slepice – Červený kříž – U Zlatého jelena – Křižovatka tz – 473 U Hvězdy – Svatá – Lovčičky – 5099 Kobeřice – Nížkovice – Heršpice – 507 Jalový dvůr – 5098 Křižanovice – 5097 – Marefy – Bučovice.

85 km – Bučovice – 5097 Kloboučky – Jitřenka – 5097 U Kříže – 473 Haluzická hájenka–dětský tábor – 473 Snovídky – 473 Nemotice – Koryčany –– žst Jestřabice–Haluzice – m tz – Vlčí jáma – čv tz – U Kříže (U Křížku) – 473 U Slepice – Červený kříž – U Zlatého jelena – Křižovatka tz – 473 U Hvězdy – Svatá – Lovčičky – 5099 Kobeřice – Nížkovice – Heršpice – 507 Jalový dvůr – 5098 Křižanovice – 5097 – Marefy – Bučovice.

100 km – Bučovice – 5097 Kloboučky – Jitřenka – 5097 U Kříže – 473 Haluzická hájenka – 473 Snovídky – 473 Nemotice – Koryčany –– žst Jestřabice–Haluzice – Bohuslavice – čv tz – Bukovany – silnice – Ostrovánky – Nechvalín – Lovčice m tz – Vlčí jáma – čv tz – U Kříže – 473 U Slepice – Červený kříž – U Zlatého jelena – Křižovatka tz – 473 U Hvězdy – Svatá – Lovčičky – 5099 Kobeřice – Nížkovice – Heršpice – 507 Jalový dvůr – 5098 Křižanovice – 5097 – Marefy – Bučovice.

Kontakt na pořadatele

Ing. Jaroslav Mlejnek

Adresa: 685 01, Bučovice, Slovenská 521

E-mail: ktnohabucovice(at)seznam.cz

GSM: +420 603 960 061

© 2002—2024
web je generován aplikací OGMIAS, poslední aktualizace obsahu stránky 13. 9. 2023, 13:40:44
Volba pro město Bučovice