Kontakt na předsedu oddílu Ohlásit chybu - kontakt na webmastera Deutsche Version English version

KT Noha Bučovice, domovská stránka

-> Propozice 2024

-> -> Jihlavsko – Čeřínek

Ve dnech 6. 5.–8. 5. 2016 pořádáme Autobusový zájezd

Jihlavsko – Čeřínek

EURORANDO 2016

Akce se pořádá jako odborové Eurorando 2016!

Odjezd

v pátek 6. 5. 2016 v 15.30 h z autobusového nádraží v Bučovicích

Návrat

v neděli 8. 5. 2016 do 20.00 h na autobusové nádraží v Bučovicích

Cena

(zahrnuje dopravu autobusem, parkovné, ubytování, polopenzi):

členové bez brigáděnky: Kč 1200

členové s brigáděnkou: Kč 1100 + 2 brigáděnky

Ubytování

horská chata Čeřínek ve dvou až čtyřlůžkových pokojích; sociální zařízení na patře. Chata má kapacitu 65 osob a máme ji celou rezervovanou pro sebe – po naplnění kapacity autobusu (45 míst) je možné se zúčastnit formou vlastní dopravy (sleva 400 Kč). Internetové stránky chaty: www.chatacerinek.cz.

Stravování

součástí pobytu je polopenze (snídaně formou švédských stolů, večeři upřesníme v týdnu před zájezdem dle zájmu účastníků), na trasách z vlastních zdrojů nebo v restauracích

Pojištění

nezajišťujeme

Úhrada

po potvrzení přihlášky na zájezd nejlépe bezhotovostně na účet TJ u FIO banky: 2600558824/2010, variabilní symbol poslední čtyřčíslí členského průkazu. Vhodné je předem také poslat avízo na e-mail organizátora, zejména pokud platíte za více účastníků (uveďte v tomto případě seznam osob, za které je platba, jejich jednotlivé částky a souhrnný variabilní symbol, pod kterým byla úhrada provedena). Do 29. února 2016 je třeba uhradit zálohu ve výši 500 Kč (případně celou částku), jinak bude účastnické místo nabídnuto dalšímu zájemci v pořadí. Celou (zbylou) cenu zájezdu pak uhraďte nejpozději do 31. března 2016.

Stornopodmínky

Do 29. února bez storna, od 1. do 31. března Kč 500, od 1. dubna 2016 Kč 900. Zajistí-li za sebe účastník platícího náhradníka, neplatí žádné stornopoplatky.

Poznámka

chce-li se zájezdu zúčastnit i nečlen KT Noha, stačí si podat přihlášku do klubu a po úhradě ročního členského příspěvku (základní 100 Kč v OT TJ Sport Bučovice, v KČT je příspěvek dle rozsahu výhod, které chce člen čerpat) se může na zájezd také přihlásit.

Předpokládaný program

(účastníci si jej můžou dle svého uvážení a na svou odpovědnost upravit):

PÁTEK 6. 5. odjezd v 15.30 z Bučovic, cca v 16 hodin případná zastávka v Brně u Zvonařky pro brněnské účastníky a přejezd na místo ubytování s případnou zastávkou u Velkého Meziříčí s výstupem na rozhlednu Fajtův kopec.

SOBOTA 7. 5. PĚŠÍ TÚRA Z KŘEMEŠNÍKU NA ČEŘÍNEK (14 km)

Křemešník (bus) – ZTZ Křemešník (vrchol, 765 m m. n.) [0,5 km] – ČTZ U Rásochů – Nový Rychnov (nám.) [5,5 km] – Čertův hrádek – Dolní Hutě [12 km] – Čeřínek (tur. chata, 738 m n. m.) [14 km]

Varianta 2 (17 km):

Křemešník (bus) – naučná stezka Křemešník – Křemešník (vrchol) [3,5 km] – dále po ČTZ na Čeřínek jako základní varianta [17 km]

Varianta 3:

dle možnostI zůstane autobus na parkovišti pod Křemešníkem, pak bude možné vyjít si na vrchol a vrátit se zpět k autobusu, který poté odjede na chatu Čeřínek.

NEDĚLE 8. 5. NAUČNÁ STEZKA ČEŘÍNEK (8 km)

Čeřínek (tur. chata, 738 m n. m.) – ŽTZ U NS Čeřínek [2 km] – okruh NS Čeřínek po TIM NS Čeřínek (východiště) [6,5 km] – MTZ Dolní Cerekev (bus) [8 km]

Varianta 2 (11,5 km):

Čeřínek (tur. chata, 738 m n. m.) – ŽTZ U NS Čeřínek [2 km] – okruh NS Čeřínek po TIM U NS Čeřínek [8,5 km] – ŽTZ Dolní Cerekev (bus) [11,5 km]

Návrat do Bučovic s případnou zastávkou na oběd – nabízí se Velké Meziříčí, pokud nebude čas v pátek, možnost návštěvy rozhledny nebo prohlídka města.

V případě nepříznivého počasí je možné udělat jeden den výlet do Jihlavy – návštěva zoo, Jihlavské katakomby aj.

Kontakt na pořadatele

Ing. Roman Volek

Adresa: 685 01, Bučovice, Revoluční 737

E-mail: alf(at)ktnoha.cz

GSM: +420 602 532 075

Jiný kontakt: ICQ: 302 347 191

© 2002—2024
web je generován aplikací OGMIAS, poslední aktualizace obsahu stránky 14. 9. 2017, 20:40:59
Volba pro město Bučovice