Kontakt na předsedu oddílu Ohlásit chybu - kontakt na webmastera Deutsche Version English version

KT Noha Bučovice, domovská stránka

-> Propozice 2024

-> -> Poorlicko na lodi či pěšky

Dne 4. 9. 2010 pořádáme Autobusový zájezd

Poorlicko na lodi či pěšky

Odjezd

v 06:00 h z autobusového nádraží v Bučovicích

Návrat

do 21:00 h na autobusové nádraží v Bučovicích

Stravování

z vlastních zdrojů nebo v restauracích

Cena

zahrnuje dopravu a případné zapůjčení plastových lodí (momentálně max. 13 ks) a nafukovacích lodí (zatím 7 ks) či 6místných raftů. Zájem o typ lodi uveďte při přihlašování.

ČLENOVÉ ODDÍLU s lodí: S BRIGÁDOU NA TZ: Kč 550,--

ČLENOVÉ BEZ BRIGÁDY: Kč 650,--

NEČLENOVÉ: Kč 700,--

Účastníci bez lodi: o 150,-- Kč méně.

Přihlášky

Ing. Jaroslav Mlejnek. Přihláška se stává závaznou po zaplacení ceny zájezdu.

Úhrada

Platbu v hotovosti přijímá František Doupovec 732 455 329 (příp. Jaroslav Mlejnek) – po domluvě, nejlépe v pátek od 20:30 h v pizzerii Ristorante Sole v Bučovicích. Úhradu celé částky lze také provést na účet TJ Bučovice u ČSOB, PS č. ú. 154 293 192/0300. Var. symbol vám bude sdělen při přihlašování.

Předpokládaný program

1. Výlet lodí typu Vydra či Pálava po řece Orlici

Týniště nad Orlicí – Krňovice – 14,6 km – vhodné i pro začátečníky

Zpočátku pádlujete regulovaným korytem kolem loděnice v Týništi n. O. Za chvíli podplouváte pod silničním mostem, po 100 metrech míjíte základnu Rampa sportu a zanedlouho vplouváte do přírody, opět nás čeká řada meandrů a zatáček a několik slepých ramen. Mezi mostem v Petrovicích (vpravo velká pláž vhodná k zastavení) a Štěnkovem vás čeká průjezd přes umělý kamenný práh. Obvykle se jezdí jazykem asi 2 metry od pravého břehu (zde můžete narazit na ostré kameny). Při vyšším stavu vody je možné jet prostředkem. V každém případě nad jezem zastavit a prohlédnout si ho. Štěnkov poznáte podle velké písečné pláže vpravo. Asi 2 km za Štěnkovem jsou Krňovice, kde se končí vlevo pod silničním mostem – velké dřevěné schodiště od vody.

2. Pěší túra –lze ale také např. navštívit Podorlický skanzen v Krňovicích

1. Česká Rybná – čv tz – zřícenina hradu Litice – kolem Divoké Orlice – Brná – zřícenina hradu Potštejn – Suchá Rybná – Kostelec nad Orlicí. (cca 20. km)

2. Poorlická naučná stezka je věnována krajině a přírodě v okolí řeky Orlice v oblasti mezi Týništěm nad Orlicí a Štěnkovem. Stezka je vedena jako uzavřená smyčka na trase Štěpánovsko – Kánského most – Petrovičky – Bojek – Štěnkov – Hradečnice – Suté břehy – Kopaniny – Štěpánovsko. Celková délka naučné stezky je 15,3 km. Stezka je vedena částečně po místních komunikacích s asfaltovým povrchem, z velké části po upravených polních a lesních cestách a v oblasti mezi Petrovicemi a Štěnkovem po neupravené polní pěšině.

Stornopodmínky

Přihlašující se zavazuje při své neúčasti na zájezdu uhradit minimálně stornopoplatek 20 % z ceny zájezdu zaokrouhlený na celé 100 Kč nahoru nebo si za sebe najít náhradníka. Stornopoplatek může být zvýšen až na úroveň nákladů vynaložených za přihlášeného účastníka (např. nutná úhrada ubytování).Organizátor zájezdu od požadavku stornopoplatku může upustit, má-li za odhlášenou osobu náhradníka nebo když se jedná o odhlášení ze závažných důvodů (nemoc, vážné rodinné důvodu atp.).

Pokud strornopoplatek nebude uhrazen, přestože na něj vznikl organizátorovi zájezdu nárok, má tento pravomoc vyloučit účast dlužníka na jakékoli akci KT Noha (zájezd, pochod, pobyt na základně, atd.).

Kontakt na pořadatele

Ing. Jaroslav Mlejnek

Adresa: 685 01, Bučovice, Slovenská 521

E-mail: ktnohabucovice(at)seznam.cz

GSM: +420 603 960 061

© 2002—2024
web je generován aplikací OGMIAS, poslední aktualizace obsahu stránky 19. 2. 2020, 19:58:35
Volba pro město Bučovice