Kontakt na předsedu oddílu Ohlásit chybu - kontakt na webmastera Deutsche Version English version

KT Noha Bučovice, domovská stránka

-> Propozice 2024

-> -> Strážovské vrchy

Ve dnech 7. 5.–9. 5. 2010 pořádáme Autobusový zájezd

Strážovské vrchy

Odjezd

7. 5. v 15:30 h z autobusového nádraží v Bučovicích

Návrat

10. 5. do 19:00 h na autobusové nádraží v Bučovicích

Ubytování

turistická ubytovna Dubnica nad Váhom ve 4lůžkových pokojích (8,5 euro/1 noc)

Za 1lůžkový pokoj příplatek 2,5 eura – uveďte při přihlašování.

Stravování

z vlastních zdrojů nebo v restauracích

Pojištění

doporučujeme uzavřít pojištění na cesty do zahraničí

Cena

V ceně zájezdu je zahrnuta doprava autobusem a ubytování.

ČLENI ODDÍLU S BRIGÁDOU NA TZ (3 brigáděnky): Kč 700,–

ČLENI ODDÍLU BEZ BRIGÁDY: Kč 850,–

NEČLENI ODDÍLU: Kč 900,–

Zálohu ve výši 300 Kč nutno uhradit do 20. února, zbytek do 30. 4. 2010 na účet TJ u ČSOB, PS č. ú. 154 293 192/0300.

Přihláška se stává závaznou po úhradě zálohy. Variabilní symbol obdržíte při předběžném přihlášení. Zálohu je možné také uhradit v hotovosti na výroční schůzi KT Noha 22. 1. 2010.

Poznámka

Pokud se do 20. února nepřihlásí alespoň 35 osob, bude akce s největší pravděpodobností zrušena.

Stornopodmínky

Přihlašující se zavazuje při své neúčasti na zájezdu uhradit minimálně stornopoplatek ve výši 20 % z ceny zájezdu zaokrouhlený na celé 100 Kč nahoru nebo si za sebe najít náhradníka. Stornopoplatek může být zvýšen až na úroveň nákladů vynaložených za přihlášeného účastníka (např. nutná úhrada ubytování).Organizátor zájezdu od požadavku stornopoplatku může upustit, když se jedná o odhlášení ze závažných důvodů (nemoc, vážné rodinné důvody atp.). Pokud stornopoplatek nebude uhrazen, přestože na něj vznikl organizátorovi zájezdu nárok, má tento pravomoc vyloučit účast dlužníka na jakékoli akci KT Noha (zájezd, pochod, pobyt na základně, atd.).

Předpokládaný program

(lze jej vzhledem k počasí nebo po dohodě účastníků upravit či změnit)

1. den: odjezd do místa ubytování s případnou zastávkou během cesty (dle časových možností)

2. den: autobus. zastávka Homolka směr Val. Bělá – ž tz - Homolka (907 m) – m tz - Vápeč (956 m) – m tz - Horná Poruba - 2,5 h. Přejezd autobusem do Zliechova (603 m) – čv tz – výstup na Strážov

(1213 m) – Čičmany (655 m) – 3,5 h.

2. varianta: Horná Poruba - Vápeč- Zliechov – Strážov - Čičmany - celá trasa po červené (23 km)

3. den: Fačkovské sedlo /802 m) – ž tz – Reváň (1205 m) – Kľak (1352 m) – m tz – Fačkov – 5 h

Možná varianta:

Uhrovské Podhradí – z tz - zřícenina hradu Uhrovec a zpět (cca 2 hodiny) případně – m tz – čv tz – Jan-kov vršok - Uhrovec nebo z J. vršku po zelené do Bánovců n. Bebravou

Kontakt na pořadatele

Ing. Jaroslav Mlejnek

Adresa: 685 01, Bučovice, Slovenská 521

E-mail: ktnohabucovice(at)seznam.cz

GSM: +420 603 960 061

© 2002—2024
web je generován aplikací OGMIAS, poslední aktualizace obsahu stránky 19. 2. 2020, 19:58:35
Volba pro město Bučovice