Kontakt na předsedu oddílu Ohlásit chybu - kontakt na webmastera Deutsche Version English version

KT Noha Bučovice, domovská stránka

-> Propozice 2022

-> -> Český les

Ve dnech 18. 7.–25. 7. 2009 pořádáme Autobusový zájezd

Český les

Upozornění

ZÁJEZD BYL PRO MALÝ POČET ZÁJEMCŮ ZRUŠEN!

Odjezd

v sobotu 18. 7. v 08:00 h z autobusového nádraží v Bučovicích

Návrat

v sobotu 25. 7. do 19:30 h na autobusové nádraží v Bučovicích

Cena

členové s brigádou na TZ: Kč 2.300,--

ostatní členové: 2.400,--

nečleni: 2500,--

V ceně zájezdu je zahrnuta doprava autobusem a ubytování. Cena je kalkulována pro 49 osob.

Cenu zájezdu uhradit do 25. 6. 09 nejlépe na účet TJ u ČSOB, PS č. ú. 154 293 192/0300 (var. symbol: dvě osmičky a rok a měsíc narození, např. 887804 (plátce je narozen v dubnu roku 1978) nebo v hotovosti. Je vhodné poslat avizo e-mailem. Po domluvě lze úhradu provést i v jiném termínu – nutno nahlásit nejpozději počátkem června. Přečtěte si stornopodmínky - viz níže.

Ubytování

domov mládeže OA Domažlice. Měly by převládat 2 až 3lůžkové pokoje s povlečením.

Stravování

z vlastních zásob

Předpokládaný program

1. den (sobota 18. 7.) – odjezd v 08:00 h z autobusového nádraží v Bučovicích

Zastávka cestou (bude upřesněno dle časových možností)

2. den (neděle 19. 7.): PŘES PIVOŇSKÉ HORY (18 km)

MNICHOV – ŠIBANOV (4 km) – ŠIDLÁKOV (6 km) – býv. Korytany (7,5 km) – Liščí domky (11 km) – HERŠTEJNSKÉ CHALUPY – 11,5 km – Starý Herštejn, rozc. (13,5 kmú – STARÝ HERŠTEJN, zříc. a zpět (13,7 km) – Vranovské sedlo (15 km) – Vranov (16 km – Pivoň (16,5 km)

3. den (pondělí 20. 7.): Na Čerchov z České Kubice (27 km) nebo z Pece (16 km)

ČESKÁ KUBICE, rozc. – čv tz – POD ČESKOU KUBICÍ (1,5 km) – ZELENÁ CHÝŠE (3,5 km) – BYSTŘICE (4,5 km) – POD ČERCHOVEM, rozc. (6,5 km) – z tz – odb. na ČERCHOV (8 km) – ČERCHOV (1042 m, rozhledna, hostinec) (8,5 km) – odb. na ČERCHOV (9 km) – NA ZLOMU (11,5 km) – TŘI ZNAKY (rozmezí Čech, Bavorska a Falce) (14,5 km) – býv. BYSTŘICE (18 km) – NAD FOLMAVOU, rozc. (21 km) – m tz – rozc. POD ČESKOU KUBICÍ (25,5 km) – ČESKÁ KUBICE (27 km)

2. varianta výstupu na Čerchov: PEC – ž tz – NA KAMENI, Sokolova vyhlídka (zajímavý skalní útvar) (2 km) – m tz – údolí TEPLÉ BYSTŘICE (4,7 km) – PLZEŇSKÁ CESTA (5,5 km) – ČERCHOV (nejvyšší vrchol Českého lesa, kamenná rozhledna, 25 m vysoká Kurzova věž, hostinec)

(7 km) – POD ČERCHOVEM (8,5 km) – čv tz – CAPARTICE (11,5 km) – m tz – VÝHLEDY, pomník (13 km) – čv tz – m tz – PEC (16 km)

4. den: (úterý 21. 7.): Koupání v Babylonu (18 km, jen 10 km při nástupu z Draženova)

DOMAŽLICE – m tz – BALDOVSKÉ NÁVRŠÍ (odtud měl kardinál Caesarini sledovat situaci před bitvou u Domažlic v roce 1431, kdy se 150 000 křižáků dalo na útěk před přicházejícími husity (3 km) - ž tz – LUŽENIČKY (5 km) – LUŽENICE (U luženické lípy natáčel v roce 1955 M. Frič film Psohlavci) (6,5 km) – DRAŽENOV (8 km) – DOBRÁ VODA (poutní místo, kaplička, studánka s údajně zázračnou léčivou vodou) (10,5 km) – HRÁDEK – čv tz - (památník - Kozinova socha, pěkné výhledy) (13 km) čv tz – ÚJEZD (rodiště a působiště Jana Sladkého Koziny, Kozinův statek s pamětní síní) (14,5 km) – HAVLOVICE – m tz – restaurant HADROVEC – BABYLON (dřevěná plovárna a travnatá pláž na břehu rybníka Babylon) (18 km) - Cestu lze prodloužit o 10 km do Domažlic: čv tz– ZELENOVSKÉ RYBNÍKY (22,5 km) – bývalá háj. DMOUT – 661 m n . m. (23,5 km) – m tz - VAVŘINEČEK (poutní míst s velkou kaplí, nádherné výhledy) (24,5 km) – DOMAŽLICE (28 km).

5. den (středa 22. 7.): Haltravě po zádech (23,5 km)

TRHANOV, zámek (sídlo Lomikara) – čv tz – TRHANOV, žst. (0,5 km) – CHODOV (1,5 km) – VÝHLEDY (pomník J. Š. Baara) (4 km) – m tz – CAPARTICE, rozc. (5 km) – čv tz – POD SÁDKEM, ROZC. (7,5 km) – POD HALTRAVOU (8 km) – HALTRAVA (882 m n. m.) (9 km) – TYROLKA (865 m n. m.) – ŠKARMANKA (888 m n. m.) (11 km) – VELKÁ SKÁLA (12,5 km) – MALÁ SKÁLA (13 km) – VRANOVSKÉ SEDLO (14 km) – z tz – VRANOV (15 km) – PIVOŇ, rozc. (15,5 km) – býv. SKLÁŘE (17 km) – býv. VALTÍŘOV (18,5 km) – OSLÍ MLÝNEČEK (20 km) – POSTŘEKOV, rozc. (22 km) – POSTŘEKOV, žst. (23,5 km)

6. den (čtvrtek 23. 7.): Malebná krása Sedmihoří (16 km)

MIŘKOV - m tz - MIŘKOVSKÉ RYBNÍKY - naučná stezka (skaliska a balvany) - CHLUM, rozc. - SKALNÍ MÍSY - rozc. POD RACOVSKÝM VRCHEM - z tz - rozcestí - ž tz - na cestě mezi VIDLICKÝM VRCHEM A ROZSOCHOU uvidíme řadu bizarních skalisek a balvanů - MIŘKOV (16 km). Návštěva Horšovského Týna (zámek, historické budovy).

7. den (pátek 24. 7.): Ke sv. Anně (15 km)

KDYNĚ, žst - m tz – KDYNĚ-PRAPOŘIŠTĚ (0,5 km) – STAREC (2,5 km) - BĚLOHRAD (4,5 km) - čv tz – STUDÁNKY (6,5 km) – BRŮDEK (v roce 1040 tu Břetislav I. porazil vojska německého císaře Jindřicha III.) (8 km) – okraj osady HÁJEK (9 km) – kostel SV. ANNY (též TANABERK, poutní místo) - POD ČEPICÍ rozc. (12,5 km) – ž tz – PRAPOŘIŠTĚ (14,5 km) – KDYNĚ, žst (15 km).

2. varianta: Bělá nad Radbuzou (16,5 km) BĚLÁ NAD RADBUZOU, nám. – m tz – LESNÍ ROZCESTÍ (3 km) – NOVÝ DVŮR, pila (6 km) – KARLOVA HUŤ (9,5 km) – SMOLOV (11 km) – BĚLÁ NAD RADB., nám. (16,5 km)

8. den (sobota 25. 7.) návrat do Bučovic, případná zastávka na vodním hradu Švihov nebo kratší túra během cesty

Stornopodmínky

Přihlašující se zavazuje při své neúčasti na zájezdu uhradit minimálně stornopoplatek 20 % z ceny zájezdu zaokrouhlený na celé 100 Kč nahoru nebo si za sebe najít náhradníka. Stornopoplatek může být zvýšen až na úroveň nákladů vynaložených za přihlášeného účastníka (např. nutná úhrada ubytování).Organizátor zájezdu od požadavku stornopoplatku může upustit, má-li za odhlášenou osobu náhradníka nebo když se jedná o odhlášení ze závažných důvodů (nemoc, vážné rodinné důvodu atp.). Pokud stornopoplatek nebude uhrazen, přestože na něj vznikl organizátorovi zájezdu nárok, má tento pravomoc vyloučit účast dlužníka na jakékoli akci KT Noha (zájezd, pochod, pobyt na základně, atd.)

Kontakt na pořadatele

Ing. Jaroslav Mlejnek

Adresa: 685 01, Bučovice, Slovenská 521

E-mail: ktnohabucovice(at)seznam.cz

GSM: +420 603 960 061

© 2002—2022
web je generován aplikací OGMIAS, poslední aktualizace obsahu stránky 19. 2. 2020, 19:58:35
Volba pro město Bučovice