Kontakt na předsedu oddílu Ohlásit chybu - kontakt na webmastera Deutsche Version English version

KT Noha Bučovice, domovská stránka

-> Propozice 2022

-> -> Táborsko na lodi či pěšky

Dne 13. 6. 2009 pořádáme Autobusový zájezd

Táborsko na lodi či pěšky

Odjezd

v 06:00 h z autobusového nádraží v Bučovicích

Návrat

do 22:00 h na autobusové nádraží v Bučovicích

Stravování

z vlastních zdrojů nebo v restauracích

Cena

zahrnuje dopravu a případné zapůjčení lodi (kanoe Vydra, omezeně Samba)

ČLENOVÉ ODDÍLU s lodí: S BRIGÁDOU NA TZ: Kč 550,--

ČLENOVÉ BEZ BRIGÁDY: Kč 650,--

NEČLENOVÉ: Kč 700,--

Účastníci bez lodi: o 200,-- Kč méně.

Úhrada

Úhradu lze provést nejlépe na účet TJ Bučovice u ČSOB, PS č. ú. 154 293 192/0300 (je vhodné avizo e-mailem) či v hotovosti.

Var. symbol: dvě osmičky a rok a měsíc narození, např. 887504 (plátce je narozen v dubnu roku 1975).

Termín úhrady: do 30. 5. nebo po domluvě až v průběhu zájezdu

Předpokládaný program

(lze jej vzhledem k počasí nebo po dohodě účastníků upravit či změnit)

VÝLET LODÍ - 18 km (trasa může být změněna podle stavu vody v Lužnici)

Jednodenní výlet po řece Lužnici z Tábora přes Příběnice do Dobronic u Bechyně (20 km).

Zajímavosti na trase:

Vlásenický potok – pravostranný přítok Lužnice a přírodní památka, zříceniny hradů Příběnice a Příběničky, Stádlecký most (řetězový most – technická památka), Stádlec – renesanční zámek z 16. stol., zřícenina hradu Dobronice.

Řeka Lužnice pramení v Rakousku v Novohradských horách na úbočí Eichelbergu ve výšce 990 m. Samotný pramen je pěkně upraven. Na území přitéká v katastru Nové Vsi, odkud se může splouvat. Řeka protéká rovinatou krajinou s menším spádem, který je zpomalován několika jezy. Teprve u Roudné vstupuje řeka do lesů a postupně se prohlubujícího údolí a v úseku Tábor - Dobronice se spád ještě zvět-šuje. Klidnější hladinu řeky místy zpestří peřeje.

Pěší trasa – kolem Lužnice - asi 23 km

Tábor – Žižkovo nám. – hrad Kotnov čv tz – Švehlův most pře Lužnici - Příběnice (12,5 km) (příběnické podhradí) – Suchomelův mlýn - Stádlecký řetězový most – Dobronice (zřícenina hradu) - autobus.

Z Tábora vyjdeme od nádraží ČD po červené tz ke Kotnovu, odkud sejdeme stále po ČTZ k Lužnici a podél ní dojdeme kolem Domeč-kova zátiší až k lávce u Harrachovky. Stále po levém břehu pokračujeme po ČTZ do příběnického podhradí a přes Lužničanku až ke Stádleckému řetězovému mostu. Stále pokračujeme po čv tz až do Dobronic, kde bude čekat autobus.

Lesní pěšina údolím Lužnice mezi Táborem a Příběnicemi skýtá řadu malebných a nevšedních míst. Cestou objevíme hučící splavy, mlýny, obloukovou lávku u Harachovky, krásná chatoviště a stavení s upravenou zelení a mnoho ideálních míst k táboření, rybaření a koupání. Úsek před Příběnicemi je obdařen skalami. V jedné z nich je vytesán průchod, kterým vede naše trasa, a o pár stovek metrů dál je nad řekou vybudován obchvat železnou lávkou vsazenou do skály. Do Příběnic přicházíme mírně unaveni a proto vyhledáme občer-stvení v podniku tomu určeném. Ponejprv nás čeká malý výstup ke zřícenině rožmberského gotického hradu nad Příběnicemi založeného

ve 13. století na strmé skále v ohbí Lužnice. Zachovala je jen část osmiboké věže a základy hlavních budov.

Stornopodmínky

Přihlašující se zavazuje při své neúčasti na zájezdu uhradit minimálně stornopoplatek 20 % z ceny zájezdu zaokrouhlený na celé 100 Kč nahoru nebo si za sebe najít náhradníka. Stornopoplatek může být zvýšen až na úroveň nákladů vynaložených za přihlášeného účastníka (např. nutná úhrada ubytování).Organizátor zájezdu od požadavku stornopoplatku může upustit, má-li za odhlášenou osobu náhradníka nebo když se jedná o odhlášení ze závažných důvodů (nemoc, vážné rodinné důvodu atp.).

Pokud strornopoplatek nebude uhrazen, přestože na něj vznikl organizátorovi zájezdu nárok, má tento pravomoc vyloučit účast dlužníka na jakékoli akci KT Noha (zájezd, pochod, pobyt na základně, atd.).

Kontakt na pořadatele

Ing. Jaroslav Mlejnek

Adresa: 685 01, Bučovice, Slovenská 521

E-mail: ktnohabucovice(at)seznam.cz

GSM: +420 603 960 061

© 2002—2022
web je generován aplikací OGMIAS, poslední aktualizace obsahu stránky 19. 2. 2020, 19:58:35
Volba pro město Bučovice