Kontakt na předsedu oddílu Ohlásit chybu - kontakt na webmastera Deutsche Version English version

KT Noha Bučovice, domovská stránka

-> Propozice 2024

-> -> Romantické údolí Wachau

Dne 16. 6. 2007 pořádáme Autobusový zájezd

Romantické údolí Wachau

Odjezd

v 06:20 h z parkoviště u motelu Arkáda v Bučovicích. Nakládání kol v 06:00 h.

Návrat

ve 21 h

Cena

A. Účastníci s kolem:

ČLENOVÉ S BRIGÁDOU NA TZ Kč 550,--

BEZ BRIGÁDY NA TZ Kč 600,--

NEČLENOVÉ ODDÍLU Kč 650,--

B. Účastníci bez kola o 50 Kč méně

Předpokládaný program

06:00 nakládání kol

06:15 odjezd směr Znojmo – Krems – Melk

09:30–16:30 turistika údolím Wachau (Krems – Melk).

Cyklo: 40 – 60 km, pěší 10 – 15 km

Pěší turisté si rovněž mohou vybrat procházku podél Dunaje, turistiku v oblasti městečka Dürnstein (výstup na hrádek) nebo Krems-Stein, Spitz. Zájemci o plavbu lodí se mohou nalodit v Melku a plout do Spitz a odtud pokračovat pěšky (cena lístku 10 E), nebo lodí až do Kremže (16 E). Jízdní kola jsou na lodi přepravována bez poplatku. Lodní lístky nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, možno za-koupit pouze na lodi. Plavební řád: Melk – Krems 11:00–12:40 h a 13:50–15:30 h (změna času a cen vyhrazena)

17:30 odjezd z Kremže přes Znojmo a Pohořelice

21:00 předpokládaný příjezd do Bučovic

Poznámka

Akci technicky zajišťuje cestovní kancelář ČEBUS Brno, k dispozici bude její průvodce.

Nezapomeňte platný cestovní doklad!

Výměnu peněz volte dle vlastního uvážení. Počítejte s nezbytnými eury, např. na toaletu atp.

Účastníci jsou povinni dodržovat pravidla bezpečného chování, pravidla silničního provozu a zásady správného pohybu a pobytu v přírodě.

Poznámka: pro cyklisty doporučujeme přilbu.

Pojištění nezajišťujeme, doporučujeme uzavřít.

Úhrada

Úhradu lze provést v hotovosti nebo lépe na účet TJ u ČSOB, PS č. ú. 154 293 192/0300.

Var. symbol: Dvě osmičky a rok a měsíc narození, např. 887504 (plátce je narozen v dubnu roku 1975)

Cenu zájezdu uhradit nejpozději týden před akcí nebo po domluvě v autobuse.

V případě odhlášení (nebudou-li již další náhradníci) je zapotřebí za sebe zajistit náhradu.

Při přihlašování uveďte, zda s sebou berete kolo. Počet kol je limitován počtem míst v přívěsu (cca 40).

Kontakt na pořadatele

Ing. Jaroslav Mlejnek

Adresa: 685 01, Bučovice, Slovenská 521

E-mail: ktnohabucovice(at)seznam.cz

GSM: +420 603 960 061

© 2002—2024
web je generován aplikací OGMIAS, poslední aktualizace obsahu stránky 19. 2. 2020, 19:58:35
Volba pro město Bučovice