Kontakt na předsedu oddílu Ohlásit chybu - kontakt na webmastera Deutsche Version English version

Momentálně není v databázi elektronické vývěsky k dispozici žádná aktualita.

Klub turistů Noha Bučovice ?
KČT-odbor Bučovice a OT TJ Sport Bučovice

KT Noha se zaměřuje se na pořádání turistických akcí a zájezdů nejen pro své členy, ale i pro veřejnost. Každoročně organizuje čtyři pochody: v únoru Pochod Dlouhého, Širokého a Bystrozrakého, v dubnu Předmájový večerní výšlap, v září Bučovickou 50 a v listopadu Vřesovickou stovku.

Tradičními se staly i autobusové zájezdy: v květnu, v červnu a v červenci (donedávna i v září). Členové se aktivně účastní také akcí pořádaných jinými odbory KČT. Velkou odezvu má např. účast na Předsilvestrovském výstupu na Brdo.

Součástí odboru je i Turistický oddíl mládeže Štíři, který každoročně organizuje na turistické základně ve Vřesovicích čtrnáctidenní letní dětský tábor. Mezi jeho velké akce patří Dětský den (v poslední době se koná v září – za účasti několika stovek lidí).

V současné době má klub kolem 180 členů. V činnosti převládá turistika pěší a cykloturistika. OKČT Bučovice je součástí Jihomoravské oblasti Klubu českých turistů. Založen byl už v roce 1933, historie organizované turistiky v Bučovicích je však mnohem delší.

© 2002—2024
web je generován aplikací OGMIAS, poslední aktualizace obsahu stránky 14. 4. 2010, 14:19:18
Volba pro město Bučovice