Kontakt na předsedu oddílu Ohlásit chybu - kontakt na webmastera Deutsche Version English version

KT Noha Bučovice, domovská stránka

-> Propozice 2023

-> -> Bučovická 50

Dne 16. 9. 2023 pořádáme Dálkový pochod

Bučovická 50

(55. ročník)

Start

6.30–9.30 h Bistro U Draka, autobusové nádraží Bučovice

8.00–11.00 h DDM Bučovice, Vyškovská ulice

Cíl

DDM Bučovice do 19.00 h

Trasy pro pěší

5, 11, 15, 18, 20, 23, 28, 50 km

Cyklotrasy

20, 24, 37, 50, 68, 85, 100 km

Různé

Na startu obdrží účastníci plánek pochodu s popisy tras.

Pochod se koná za každého počasí.

Na startu obdržíte plánek tras s popisem.

Každý účastník jde (jede na kole) na vlastní nebezpečí. Doporučujeme lékařskou prohlídku.

Ubytování neposkytujeme.

Na silnicích dodržujte vyhlášku o silničním provozu, zvláště

při přecházení E50 a při použití kola (doporučujeme přilbu).

Při použití kola dbejte zvýšené opatrnosti při sjíždění úseků z kopce a upozorňujte pěší zvukovým signálem.

Děti do 12 let pouze s doprovodem dospělého.

Pohyb účastníků pochodu v lese a na lesních cestách je konán na vlastní nebezpečí. Lesy ČR upozorňují na zvýšené riziko pádu stromů, větví narušených přírodními vlivy, na možnost střetu s vozidly, lesní technikou na lesních cestách a ostatními návštěvníky lesa (cyklisté, in-line bruslaři apod.). K místu provádění těžby stromů nebo jiné mechanizované činnosti není dovoleno se přibližovat ne méně než 50 m, k místu nakládání dřeva na automobily pak ne méně než 20 m.

Popis tras

PĚŠÍ TRASY

5 km A: Bučovice – Vícemilické rybníky – Rybníčky – DDM Bučovice

5 km B: Bučovice – Černčínská hájenka – DDM Bučovice, Vyškovská ulice

10 km: Bučovice – Černčínská hájenka – Nevojice – Vícemilice – DDM Bučovice

14 km: Bučovice – Černčínská hájenka – dětský tábor Jitřenka – DDM Bučovice

18 km: Bučovice – Kloboučky – rozc. U Zlatého jelena – Mouřínov – DDM Bučovice

20 km: Bučovice – Kloboučky – rozc. U Zlatého jelena – Mouřínov – PR Šévy – Marefy – DDM Bučovice

23 km: Bučovice – Černčínská hájenka – Nevojice – U Kříže – Kloboučky – DDM Bučovice

28 km: Bučovice – Jitřenka – Letošov – U Kříže – Červený kříž – Kloboučky – Vícemilice – DDM Bučovice

50 km: Bučovice – Jitřenka – Letošov – U Kříže – Vlčí jáma – Lovčice – Červený kříž – Zlatý jelen – Jalový dvůr – DDM Bučovice

CYKLOTRASY

20 km A: Bučovice – Jalový dvůr a zpět, DDM Bučovice, Vyškovská ulice

20 km B: Bučovice – Jitřenka – U Kříže – Červený kříž – Kloboučky – DDM Bučovice

24 km: Bučovice – Mouřínov – U Dubu – Červený kříž – U Kříže – Jitřenka – DDM Bučovice

37 km: Bučovice – Jalový dvůr – U Hvězdy – ryb. Horáček – Kobeřice – Heršpice – Křižanovice – DDM Bučovice

50 km: Bučovice – Jitřenka – U Kříže – žst. Jestřabice – Vlčí jáma – U Kříže – U Zlatého jelena – Jalový dvůr – DDM Bučovice

68 km: Bučovice – Jitřenka – U Kříže – žst. Jestřabice – Vlčí jáma – U Kříže – Červený kříž – U Zlatého jelena – U Hvězdy – Svatá – Lovčičky – Kobeřice – Heršpice – Jalový dvůr – DDM Bučovice

85 km: Bučovice – Jitřenka – U Kříže – Haluzická hájenka – Koryčany – žst Jestřabice – Vlčí jáma – U Kříže – U Zlatého jelena – U Hvězdy – Svatá – Lovčičky – Kobeřice – Nížkovice – Heršpice – Jalový dvůr – DDM Bučovice

100 km: Bučovice – Jitřenka – U Kříže – Haluzická hájenka – Snovídky – Koryčany – žst Jestřabice – Bohuslavice – Bukovany – Nechvalín – Vlčí jáma – U Kříže – U Zlatého jelena – U Hvězdy – Svatá – Lovčičky – Kobeřice – Nížkovice – Heršpice – Jalový dvůr – DDM Bučovice

Kontakt na pořadatele

Ing. Jaroslav Mlejnek

Adresa: 685 01, Bučovice, Slovenská 521

E-mail: ktnohabucovice(at)seznam.cz

GSM: +420 603 960 061

© 2002—2023
web je generován aplikací OGMIAS, poslední aktualizace obsahu stránky 13. 9. 2023, 13:41:02
Volba pro město Bučovice