Kontakt na předsedu oddílu Ohlásit chybu - kontakt na webmastera Deutsche Version English version

KT Noha Bučovice, domovská stránka

-> Propozice 2024

-> -> Bučovická 50

Dne 19. 9. 2020 pořádáme Dálkový pochod

Bučovická 50

(52. ročník)

Upozornění

Z DŮVODU KORONAVIRU DOCHÁZÍ K ÚPRAVĚ VE ZPŮSOBU POŘÁDÁNÍ AKCE!

OFICIÁLNÍ CÍL POCHODU ZRUŠEN – na startu obdrží účastníci plánek s popisem tras, malou svačinku, barevný diplom a upomínkový předmět.

Na pochodu dbejte dodržování aktuálních protiepidemických pravidel a doporučení. V místnostech a veřejných dopravních prostředcích používejte roušky! Vhodné je jejich použití i při blízkém kontaktu s ostatními lidmi.

Start

6.30–9.30 h Bistro U Draka, autobusové nádraží Bučovice

8.00–12.00 h DDM Bučovice, Vyškovská ulice

Trasy pro pěší

5, 11, 15, 20, 28, 50 km

Cyklotrasy

20, 37, 50, 68, 85, 100 km

Různé

Pochod se koná za každého počasí.

Na startu obdržíte plánek tras s popisem.

Každý účastník jde (jede na kole) na vlastní nebezpečí. Doporučujeme lékařskou prohlídku.

Ubytování neposkytujeme.

Na silnicích dodržujte vyhlášku o silničním provozu, zvláště

při přecházení E50 a při použití kola (doporučujeme přilbu).

Při použití kola dbejte zvýšené opatrnosti při sjíždění úseků z kopce a upozorňujte pěší zvukovým signálem.

Děti do 12 let pouze s doprovodem dospělého.

Pohyb účastníků pochodu v lese a na lesních cestách je konán na vlastní nebezpečí. Lesy ČR upozorňují na zvýšené riziko pádu stromů, větví narušených přírodními vlivy, na možnost střetu s vozidly, lesní technikou na lesních cestách a ostatními návštěvníky lesa (cyklisté, in-line bruslaři apod.). K místu provádění těžby stromů nebo jiné mechanizované činnosti není dovoleno se přibližovat ne méně než 50 m, k místu nakládání dřeva na automobily pak ne méně než 20 m.

Popis tras

PĚŠÍ TRASY

10 km – Bučovice – m tz Černčín – ž tz Černčínská hájenka – ž tz u Nevojic – Vícemilice – DDM Bučovice,

15 km – Bučovice – m tz Černčín – ž tz Černčínská hájenka – ž tz Nevojice – ž tz dětský tábor Jitřenka – po cyklotrase 5097 – Kloboučky čv tz – ČD Bučovice – DDM BUČOVICE.

18 km – Bučovice – čv tz Kloboučky – Červený kříž – Radlovec – U Zlatého jelena – z tz U dubu – z tz Marefy – DDM BUČOVICE.

20 km – Bučovice – m tz Černčín – ž tz Černč. hájenka – ž tz Nevojice – Letošov – z tz U Kříže – Jitřenka – Kloboučky čv tz – DDM BUČOVICE.

28 km – Bučovice – čv tz Kloboučky – Jitřenka – ž tz – Nevojice – Letošov– z tz – U Kříže – čv tz – U Slepice – Červený kříž – Radlovec – Prostřední vrch – čv tz Kloboučky – Vícemilice – DDM BUČOVICE.

50 km Bučovice – čv tz Kloboučky – po cyklotrase 5097 – Jitřenka – ž tz – Nevojice – Letošov – z tz U Kříže – čv tz – Vlčí jáma m tz Lovčice – m tz Červený kříž – Radlovec – Zlatý jelen – Jalový dvůr – Křižanovice – 5097 Marefy – DDM BUČOVICE

CYKLOTRASY

20 km – Bučovice – 5097 Marefy – Křižanovice směr Rašovice – 5098 a 507 Jalový dvůr a zpět.

20 km – Bučovice – 5097 Kloboučky – Jitřenka – U Kříže – 473 U Slepice – Červený kříž – Kloboučky – Bučovice.

37 km – Bučovice – 5097 Marefy – 5097 Křižanovice – směr Rašovice 5098 a 507 Jalový dvůr – 507 Křižovatka tz – 473 U Hvězdy 5100 a m tz ryb. Horáček – 5100 a 5099 – Kobeřice – 5099 Nížkovice – 507 a 5098 Heršpice – 5098 a 5097 Křižanovice 5097 – Marefy – DDM Bučovice

50 km – Bučovice – 5097 Kloboučky – Jitřenka – U Kříže – 473 Haluzická hájenka–dětský tábor – žst. Jestřabice–Haluzice – Vlčí jáma – U Kříže – U Slepice – Červený kříž – U Zlatého jelena – Křižovatka tz – 507 Jalový dvůr – 5098 Křižanovice – 5097 – Marefy – Bučovice.

68 km – Bučovice – 5097 Kloboučky – Jitřenka – U Kříže – žst. Jestřabice–Haluzice – Vlčí jáma – U Kříže – 473 U Slepice – Červený kříž – U Zlatého jelena – Křižovatka tz – 473 U Hvězdy – Svatá – Lovčičky – 5099 Kobeřice – Nížkovice – Heršpice – 507 Jalový dvůr – 5098 Křižanovice – 5097 – Marefy – Bučovice.

85 km – Bučovice – 5097 Kloboučky – Jitřenka – 5097 U Kříže – 473 Haluzická hájenka–dětský tábor – 473 Snovídky – 473 Nemotice – Koryčany –– žst Jestřabice–Haluzice – m tz – Vlčí jáma – čv tz – U Kříže (U Křížku) – 473 U Slepice – Červený kříž – U Zlatého jelena – Křižovatka tz – 473 U Hvězdy – Svatá – Lovčičky – 5099 Kobeřice – Nížkovice – Heršpice – 507 Jalový dvůr – 5098 Křižanovice – 5097 – Marefy – Bučovice.

100 km – Bučovice – 5097 Kloboučky – Jitřenka – 5097 U Kříže – 473 Haluzická hájenka – 473 Snovídky – 473 Nemotice – Koryčany –– žst Jestřabice–Haluzice – Bohuslavice – čv tz – Bukovany – silnice – Ostrovánky – Nechvalín – Lovčice m tz – Vlčí jáma – čv tz – U Kříže – 473 U Slepice – Červený kříž – U Zlatého jelena – Křižovatka tz – 473 U Hvězdy – Svatá – Lovčičky – 5099 Kobeřice – Nížkovice – Heršpice – 507 Jalový dvůr – 5098 Křižanovice – 5097 – Marefy – Bučovice.

Kontakt na pořadatele

Ing. Jaroslav Mlejnek

Adresa: 685 01, Bučovice, Slovenská 521

E-mail: ktnohabucovice(at)seznam.cz

GSM: +420 603 960 061

© 2002—2024
web je generován aplikací OGMIAS, poslední aktualizace obsahu stránky 18. 9. 2020, 18:35:32
Volba pro město Bučovice