Kontakt na předsedu oddílu Ohlásit chybu - kontakt na webmastera Deutsche Version English version

KT Noha Bučovice, domovská stránka

-> Propozice 2022

-> -> Sedlčansko

Ve dnech 7. 5.–10. 5. 2009 pořádáme Autobusový zájezd

Sedlčansko

Odjezd

7. 5. v 15:30 h z autobusového nádraží v Bučovicích

Návrat

10. 5. do 19:00 h na autobusové nádraží v Bučovicích

Ubytování

DM SOŠ Sedlčany ve 4lůžkových pokjích

Stravování

z vlastních zdrojů nebo v restauracích

Cena

zahrnuje dopravu a ubytování

ČLENI ODDÍLU S BRIGÁDOU NA TZ: Kč 1.000,--

ČLENI ODDÍLU BEZ BRIGÁDY: Kč 1.100,--

NEČLENI ODDÍLU: Kč 1.200,-

Úhrada

Termín úhrady: do 30. 4. nebo (po domluvě) až v průběhu zájezdu.

Úhradu lze provést nejlépe na účet TJ Bučovice u ČSOB, PS č. ú. 154 293 192/0300 (je vhodné avizo e-mailem) či v hotovosti.

Var. symbol: dvě osmičky a rok a měsíc narození, např. 887504 (plátce je narozen v dubnu roku 1975).

Předpokládaný program

PŘEDPOKLÁDANÝ PROGRAM: (lze jej vzhledem k počasí nebo po dohodě účastníků upravit či změnit)

1. den: odjezd do místa ubytování s případnou zastávkou během cesty (dle časových možností)

2. den: ŠTĚCHOVICKÁ PŘEHRADA. Štěchovice m tz – z tz – Ztracenka (1 h) – Bílá skála (30 min)– Třebenice (10 min) – Nové Třebenice m tz – hráz Slapské přehrady – Rabyně (30 min) m tz ž tz - Teletín (1 h) – Máj – rozhledové místo na oblouky Štěchovické přehrady, který připomíná amazonský prales (15 min) – Třebsín (1 h) m tz – Štěchovice (1 h).

Celkový čas: 5,5 hodiny. Možnost občerstvení: Štěchovice, Nové Třebenice.

Zajímavosti na trase: v okolí Štěchovic se ve středověku rýžovalo v říčních náplavech zlato.Kostel sv. Jana Nepomuckého z let 1911-14. Štěchovická přehrada – hráz vysoká 20 m, dlouhá 122 m, délka nádrže 8 km. Chatová osada Ztracenka má název odvozený od osady Ztracená naděje, která je spojena s počátky trampského hnutí. Před zatopením území byla osada přestěhována výše. Svatojanské proudy – peřejnatá část toku Vltavy s vyčnívajícími skalisky, které byly postrachem plavců a vorařů. Na paměť utonulých je zde socha sv. J. Nepomuckého z roku 1721.

3. den: SLAPSKÁ PŘEHRADA. Křepenice m tz – rezervace Drbákov-Albertovy skály (1 h) m tz – Hrazany (1 h) – Hrádek Kozí hřbet (1 h) - Radíč (30 min) m tz – Osečany (1 h) čv tz – Na Chalupách (45 min) – Sedlčany (45 min).

Celkový čas: 6 hodin. Možnosti občerstvení: Křepenice, Hrazany, Osečany, Sedlčany. Trasu je možné absolvovat i v opačném směru a navštívit Památník Karla Čapka ve Strži u Dobříše, případně i zámek v Dobříši (výstava motocyklů aj.)

Zajímavosti na trase: honosná vodní tvrz v obci Křepenice s čtvercovou budovou a čtyřmi baštami v rozích, do níž je přístup po kamenném mostě. U přírodní rezervace Drbákov-Albertovy skály je naučná stezka Bílá skála, která vede místy s nádhernými rozhledy na přehradu z let 1949-1954. Její hráz je vysoká 70 m a dlouhá 260 m, délka nádrže je 44 km. U obce Hrazany se mezi kopci Doubí a Červenka nacházelo keltské hradiště. V obci Radíč a Osečany jsou barokní zámky.

4. den: POSÁZAVSKÁ STEZKA. Davle čv tz – Sázava – Pikovice (1 h) – Medník (30 min) – Hostěradice (1,5 h) – Ka-menný Přívoz (30 min)

Celkem 3 h 30 min.

Lze prodloužit: – Prosečnice (30 min)– Horní Požáry (15 min) – Dolní Požáry (75 min) – Chrást nad Sázavou (75 min).

Zajímavosti na trase: soutok Sázavy a Vltavy u Davle, peřeje Sázavy za Pikovicemi, Raisova a Klimentova vyhlídka. Od-bočka na přírodní památku Medník s vzácnou chráněnou rostlinou kandík psí zub (jinde u nás neroste). Kolem Sázavy staré trampské chaty. u myslivny Horní Požáry se nachází lovecký zámeček, který patřil arcivévodovi Ferdinandovi d´Este.

Stornopodmínky

Přihlašující se zavazuje při své neúčasti na zájezdu uhradit minimálně stornopoplatek 20 % z ceny zájezdu zaokrouhlený na celé 100 Kč nahoru nebo si za sebe najít náhradníka. Stornopoplatek může být zvýšen až na úroveň nákladů vynaložených za při-hlášeného účastníka (např. nutná úhrada ubytování).Organizátor zájezdu od požadavku stornopoplatku může upustit, má-li za od-hlášenou osobu náhradníka nebo když se jedná o odhlášení ze závažných důvodů (nemoc, vážné rodinné důvodu atp.).

Pokud strornopoplatek nebude uhrazen, přestože na něj vznikl organizátorovi zájezdu nárok, má tento pravomoc vyloučit účast dlužníka na jakékoli akci KT Noha (zájezd, pochod, pobyt na základně, atd.)

Kontakt na pořadatele

Ing. Jaroslav Mlejnek

Adresa: 685 01, Bučovice, Slovenská 521

E-mail: ktnohabucovice(at)seznam.cz

GSM: +420 603 960 061

© 2002—2022
web je generován aplikací OGMIAS, poslední aktualizace obsahu stránky 19. 2. 2020, 19:58:35
Volba pro město Bučovice